Wing Tsun Kung Fu är ett system för självförsvar och inte en sport. Det är en kamp- och stridskonst som utvecklats för att fungera i situationer utan regler eller domare. Av den anledningen finns inga tävlingar eller sportfighting inom Wing Tsun (alt. Wing Chun). Som Kung Fu stil är Wing Tsun känt för att vara ett pragmatiskt, praktiskt och effektivt självförsvar. Det gör den till en av de populäraste Kung Fu stilarna från Kina.

Wing Tsun är ett självförsvar som förbättrar din fysik, höjer din mentala närvaro och förbättrar ditt självförstående. Din reaktionsförmåga och koordination stärks och du får verktyg att hantera vardagens stress.

Du kommer att:
– Få självförtroende som kommer påverka ditt liv positivt
– Förbättrad reaktionsförmåga och förbättrad koordinations förmåga.
– Träna med kamrater i en rolig och trygg miljö
– Bli av med stress och kunna hantera vardagen på ett hälsosamt och konstrukttivt sätt
– Förbättra din hälsa och fysik
– Lära dig ett pragmatiskt och effektivt självförsvar

"There are really onley two requirements for training Wing Tsun Kung Fu. One is that you do it. The other is that you continue to do"

Wing Tsun bygger på ett heltäckande koncept för självförsvar med utgångspunkten att avvärja en attack så fort som möjligt utan att behöva vara starkare än din angripare.

Utmärkande är Chi Sau (klisterarmar) som ger övningar för att utveckla automatiska reflexer vid kontakt. I Wing Tsun praktiseras detta genom att upprätthålla kontakt med varandras underarmar medan attacker utförs. Därmed tränas utövaren i att känna av förändringar i kroppens mekanik, tryck, hastighet och känsla. Denna ökade känslighet hjälper en utövare att attackera och motverka motståndarens rörelser exakt, snabbt och med lämplig teknik.

Chi Sau träningen utvecklar timing och kontaktreflexer. Du kommer att utveckla den grundläggande skickligheten i reflexer under kontakt som är nyckeln till att hantera kraft i en kampsituation. Andra fördelar med Chi Sau är nära samordning mellan avstånd, timing och precision samt kontroll över motståndarens angrepp.

Den högra sidan av hjärnan styr den vänstra sidan av kroppen, och den vänstra sidan av hjärnan styr den högra sidan av kroppen. I Chi Sau tränas båda sidor av hjärnan i att korta tankeprocessen och gör det möjligt att använda båda armarna inbördes och oberoende för att avleda och omdirigera motståndarens attack. Chi Sau är en specialiserad metod för som utvecklar reflexer och koordination på nära håll och ger möjlighet att attackera på nära håll.

Wing Tsun möter inte kraft med kraft utan formar sig efter motståndarens angrepp och riktar tillbaka motståndarens kraft mot honom själv. För att lyckas i Wing Tsun krävs inte att man är extremt atletisk eller har tidigare erfarenhet. Wing Tsun Kung Fu är effektivt både för unga, kvinnor och män.

Enligt legenden så skapades systemet av en kvinna för över 300 år sedan i sydöstra Kina. Yim Wing Chun utvecklade ett system som skulle vara ett effektivt självförsvar mot motståndare starkare än en själv.

 

Wing Tsun historia

För mer än 250 år sedan, under den senare delen av Ching dynastin, belägrade soldater från Manchuregeringen det berömda Siu Lam (Shaolin) klostret vid berget Sung. De högst rankade lyckades fly undan förstörelsen av klostret och under falsk identitet gömde de sig i olika delar av Kina. En av dessa högrankade var den Buddhistiska nunnan Ng Mui hon sökte skydd i ett ”White Crane kloster”. Det var här hon utvecklade den nya och revolutionerande kampkonsten designad att besegra större och starkare utövare från andra stilar. Det var inte långt efter det som hon läde ut detta system till Yim Wing Tsun som också skulle få ge namn åt denna unika stil.

Sedan dess har Wing Tsun gått vidare från generation till generation som ett ”hemligt” system. Men det är tack vare Stormästare Yip Man som dörrarna har öppnats och detta system nu undervisas öppet. Det har för Stormästare Leung Ting tagit åratal av djupa studier att bli den expert han är och han har arbetat fram en systematisk modell att kunna undervisa detta system på ett lättilgängligt och begripligt sätt.

Stormästare Leung Ting är den sista direkta eleven till Yip Man och hans Wing Tsun system lärs ut och undervisas i 64 länder runt om i världen, villket gör detta system till ett av dom populäraste stilarna inom kinesisk kampkonst (Kung Fu)

När du går med i Dynamic Sthlm (Wing Tsun) kommer du att vara en del av Hong Kong Wing Tsun Association. Sifu Chris Collins har grundat (HKWTA) och tjänar som en påminnelse och hyllning till vår gren som vi erbjuder våra elever. HKWTA rötter kommer från Stormästare Leung Ting grundare av (IWTA), International WingTsun Association, baserad i Yau Ma Tei, Hong Kong och Stormästare Cheng Chuen Fun grundare av (CCFWTA), Cheng Chuen Fun Wing Tsun Association, baserad i Kwun Tong, Hong Kong.

10 skäl att träna Wing Tsun hos Dynamic:

1. Du förbättrar din rörlighet och koordination vilket både är viktigt för ett hälsosamt liv

2. Du ökar ditt självförtroende, ”att försvara sig” i ett vidare perspektiv innebär självförtroende att till exempel löneförhandla eller att våga fråga ut någon på en date

5. Wing Tsun ger effektiv stressreducering och ger ett hälsosammare liv och förmågan att uttrycka dig balanserat såväl verbalt som fysiskt.

3. Du får träna i en trygg, inspirerande och vänlig atmosfär

4. Hos oss får du målinriktad träning med regelbunden uppföljning din progression som hjälper dig att förverkliga dina mål

6. Du får bra fysik under roliga former utan att känna dig uttråkad eller ensam vilket ibland kan inträffa när man till exempel går på gymmet

7. Du lär dig ett realistiskt självförsvar och får förmågan att undvikande av våld utan mysticism eller situations baserade tricks

8. Du får kvalificerad undervisning fokuserad på din utveckling.

9. Vi har en positiv och hjälpfull miljö focuserad på personlig utvecklig, mentalt och fysiskt utan elit-tänk.

10. Vi erbjuder autentisk Hong Kong Wing Tsun strukturerad och undervisas på ett mordernt och tillgängligt vis.