hk-wta-logo-white-bgd-sweden

Dynamic Sthlm arbetar direkt med Hong Kong och HKWTA.

När du börjar träna Wing Tsun Kung Fu hos oss blir du en del av Hong Kong Wing Tsun Association (HKWTA) som grundats av Sifu Chris Collins. Med rötter från Stormästare Leung Ting (grundare av IWTA, International WingTsun Association) och i samarbete Stormästare Cheng Chuen Fun (CCFWTA)

Wing Tsuns utvecklingssystem

Wing Tsun har utvecklat ett systematiskt, progressivt undervisningssystem för att kunna överföra kunskapen att bemästra denna konst. Wing Tsun har ett antal nivåer, där varje delnivå ska bemästras innan man går vidare till nästa.

Systemet innehåller 4 bas nivåer. De nivå (1) och (2) inkluderar de första två vapenlösa formerna, Siu Nim Tau och Chum Kiu, samt hur man använder teknikerna i formerna. Vi kommer också bekanta oss med Chi Sau (klisterarms träning) på nivå (1) med en arm och på nivå (2) med bägge armarna samt den 1:a sektionen. Syftet med Chi Sau (klisterarmsövning) är att öva upp färdigheten att reagera reflexmässigt på en attacks hastighet, kraft och riktning, baserad på taktil information, vilket processas mycket fortare än att visuellt processa information.

Den 4:e elev representeras av ett guldfärgat rektangulärt märke.Vi har fyra olika bas nivåer i WT som eleven arbetar sig upp genom samt 3 Tekniker nivåer och slutligen en Praktiker nivå:
1 ) vit tröja (nybörjare, bas/rice level)
2 ) grå tröja (mellannivå 1/arrow level)
3 ) blå tröja (mellannivå 2/path level)
4 ) svart tröja (avancerad/journey level).
1 ) TG nivån (utan märke/patch)
2 ) TG nivån (rött HKWTA märke/patch)
3 ) TG nivån (guld HKWTA märke/patch)
Praktiker/Mästare (breda röda streck på byxor och jacka samt guld HKWTA märke/patch)
Efter den 4:e elev nivån följer de 3 instruktörs/tekniker nivåerna följt av praktiker/mästar nivån. På dessa nivåer går eleven vidare till att lära sig de mer avancerade formerna i Wing Tsun så som Biu Tze, Muk Yan Chong Fa (trädockeformen/Wooden Dummy),

Instruktörs/Tekniker nivå
Instruktörs/tekniker nivåerna är indelade i tre sektioner, var och en med ett eget fokus.
Samtidigt som eleven lär sig de mer avancerade teknikerna Biu-Tze och trädockeformen: förbättrar han och förfinar han sin skicklighet i Wing Tsuns alla element så som Gau-Sau (träning av de taktila reflexerna) och Lat-Sau (fri kamp)

Praktiker/Mästare nivå
På praktiker nivån lär sig eleven det sista i Wing Tsun-systemet (lång stav  Luk Dim Boon Kwun Fa, och dubbelknivarna Bart Cham Dao). och ska då kunna se helheten i systemet och kunna applicera allt han lärt sig flytande och utan ansträngning. Praktiker nivån kallas också för  filosofinivån. Här förväntas eleven att förstå de mentala och spirituella elementen i systemet. Eleven förväntas också att ge tillbaka till Wing Tsun till exempel i form av förbättringar i undervisningsmetoden, tekniker eller övningar och själv bedriva undervisning.

De första 4 nivåerna tar cirka 3 – 4 år att gå igenom om man närvarar med ett snitt på två gånger i veckan. Den första teknikergraden tar ungefär 1 år nå. Därefter tar varje grad ungefär lika lång tid som sitt namn; 2 teknikergrad tar två år, 3 teknikergrad tar tre år och så vidare. Givetvis kan det gå snabbare för den som lägger ner mer tid på sin träning.

FMA (filipino martial arts) Latosa Escrima:latosaloggo

Leds av Master Peter Olsson. Peter Olsson har varit involverad inom Escrima i 30 år och studerat direkt under GGM Rene Latosa USA, GM Bill Newman Storbritannien och Bernt Shubert Tyskland. I dag är han en av de mest erfarna escrimadorerna i Europa. Master Peter Olsson håller regelbundet seminarier och träningsläger på Dynamic Sthlm.

FMA Escrimas utvecklingssystem.

Escrima backas också upp av en liknade utvecklingsmodell som inom Wing Tsun, med 12 elev grader och med på följande instruktörs/mästargrader. Inom FMA Escrima handlar de 12 första graderna om hur man hanterar ett vapen och de senare graderna i hur man hanterar dubbla vapen. Instruktör/mästar graderna innehåller bland annat kunskapen i att överbrygga sitt koncept till olika vapen som stav, tonfa, palm stick, svärd, machete och kniv.

Tidsmässigt kan man räkna med en liknande tidslinje som inom Wing Tsun eftersom oavsätt vilken kunskap vi vill tillägna oss tar det den tid det tar.

Dynamic Sthlm Boxning:boxning

Dynamic Sthlm håller vi regelbudet klasser i klassisk Boxning under William Nguesseu som med över 30 års erfarenhet undervisar hos oss. William har tränat flera av våra svenska talanger under åren. Fokus hos här är att kunna träna riktig boxning utan att känna pressen att bli elitboxare.Boxning är en konst som kräver samma engagemang som vilken annan kampkonst som helst. Träningen fokuserar på koordination, timning och god fysik. Boxning hos Dynamic är något för alla som älskar denna konst eller är nyfiken på vad det kan ge just dig.

PÅ Dynamic Sthlm håller vi regelbudet klasser i klassisk Boxning under William Nguesseu som med över 30 års erfarenhet undervisar hos oss. William har tränat flera av våra svenska talanger under åren. Focus hos oss är att här kan du träna riktig boxning utan att känna pressen av elittänk. Boxning är en konst som kräver samma engagemang som villken annan kampkonst som helst. Focus ligger på koordination, timning och god fysik. Boxning hos Dynamic är något för alla som älskar denna konst eller är nyfiken på vad det kan ge just dig.

Utvecklingen inom Dynamic Boxning

I boxning har man inga grader, dock finns det naturligtvis nivåer på kunnande även inom boxning. Grovt sätt kan man säga att det finns tre nivåer, nybörjare (på denna nivå håller eleven på att lära sig grunderna så som hur man slår och hur man förflyttar sig), mellannivån som innebär att man kan börja träna lätt sparring och mer komplexa slagkombinationer. Den avancerade nivån når du när du är så pass erfaren att du kan tävla.

Inom boxningen börjar man att lära sig slå enkla slag som rak vänster och rak höger och cirkulära slag som vänster och höger krokar i kombination med förflyttningar, i luften och på mittsar. När eleven behärskar detta börjar vi med väldigt lätt sparring med handskar och tandskydd. Allt eftersom du avancerar kommer du att klara av mer komplexa kombinationer och din sparring kommer att bli mer och mer teknisk.

Fysträningen är inom Dynamic Boxning lika för alla, gruppen tränar fys gemensamt, något som du kommer att ha nytta av i ditt dagliga liv. Du kommer att bli piggare och mer motiverad att ta tag i arbete vänner och familj.