OBS med reservation för ändringar

Wing Tsun & Escrima workshop/gradering
Våren 2020

Den 29/2
Seminarium och gradering i Wing Tsun

Start kl 11.00 – 17.00 (inlk en timmes paus)
tag med officiell tränings t-shirt

Sommarläger WT & Esc (plats och datum kommer)
Sifu Patrik Gavelin