Vi hjälper företag att spara pengar och få effektivare medarbetare

Dynamic erbjuder högkvalitativ träning inom boxning, Wing Tsun Kung Fu och Filipino Martial Arts.
Vårt mål är att ge en effektiv träning som utvecklar dig som person och får dig att prestera bättre både på träningen och i vardagen.

För företag erbjuder vi skräddarsydd friskvårdssatsning med energigivande träningspass inom kampkonst med fokus på boxning inkluderande kostrådgivning och individuell målsättning för inspiration till ökad tränining på egen hand.

När ett företag satsar på friskvård ökar produktiviteten och sjukfrånvaron minskar.
Genom gruppträning inspireras även de mest inbitna soffliggarna till ivriga träningsinspiratörer.
Deltagarna motiverar varandra, teamkänslan stärks och man får en större samhörighet.

Genom inspirerande träning upplever deltagarna minskad stress, ökad energi och större mental styrka.
De flesta vill behålla den känslan vilket motiverar till förändrade levnadsvanor.

Det tar ungefär två månader att skapa en ny vana. Efter den tiden håller den nya vanan i sig om den upplevs fördelaktig.
Därför är vårt vanligaste upplägg 10 träningstillfällen.
För att ge kvalitativ och individuellt anpassad träning brukar vi ta emot grupper på max 15 personer.

Genom vår träning kommer deltagarna att

– Få den ultimata workouten
Boxningsträningen ökar hela din fysiska kapasitet: styrka, kraft, koordination, aerobiska och anaerobiska förmåga samt kondition och uthållighet.

– Öka den mentala styrkan
Med en ökad mental styrka är du mer redo att ta dig an utmaningar och bättre rustad att lyckas med dem.

– Förbättra uppfattningsförmågan
Ökad uppfattningsförmåga underlättar ditt sociala samspel och möjliggör proaktivitet i vardagen.

– Bli av med stress
Boxningen fungerar utmärkt för reducering av stress. Kombinationen av styrketräning och aerobiska träning ger, genom att arbeta muskulöst och samtidigt stimulera det kardiovaskulära systemet ett fysiologisk välbefinnande.
Boxningen gör deltagarna bättre rustade att klara av vardagen bättre.

Vårt standardpris är 1500 SEK per tillfälle.

Ni väljer själva om ni vill ha 10 tillfällen eller köpa träningstillfällen varje vecka under en viss tid.
Ni kan faktureras hela beloppet eller månadsvis efter eget önskemål.

Ja tack vi vill ha en offert och ber en av Dynamics Instrukterer att kontakta oss

IMG_0507
Bild från dedikerat pass för PEAB AB