Center för intelligent kampkonst

Posted by | december 10, 2014 | Uncategorized | No Comments

Wing Tsun Kung Fu.
Wing Tsun – ett högteknologiskt självförsvar med ”touchscreen” funktion.
Ett kampsystem där din motståndares teknik blir din teknik. Ett system där vi tar tillvara våra naturliga reaktioner och reflexer för att besegra vår motståndare.

En vanlig Wing Tsun klass, fungerar/tränar enligt följande princip: vi arbetar med våra WT- former – basträning – så som slag, spark och fotarbete samt/i kombination med partnerövningar där eleverna tränar olika självförsvarsscenarier så att vi med hjälp av Wing Tsuns unika koncept kan hantera villken kampsituation som helst. En stor del av träningen i Wing Tsun tillängnar vi en unik träningsform som lär oss att reagera taktilt på motståndarens avsikter. I stället för att på visuell väg avgöra var motståndaren avser att attackera tränar vi upp möjligheten(förmågan/kunskapen) att ”känna” riktningen på angreppet i våra armar och på så vis genom våra inövade reaktioner kunna omdirigera kraften emot motståndaren själv.
wing Tsun är ett ”mjukt system” vilket dock inte ska förväxlas med att det är ett ”klent” sådant. Mjukt innebär endast att vi rör oss med motståndarens avsikter/rörelser och på så vis besegrar honom på(hans) eget grepp.
Alla våra klasser – vare sig det är WT, boxning eller Escrima – så tränar avancerade elever tillsammans med nybörjare, dock skiljer det sig åt beroende på vilka övningar eleven gör. Det som är praktiskt är att alla på detta sätt kan hjälpas åt och att sammanhållningen på centret därmed stärks.

Vi har fyra olika bas nivåer i WT som eleven arbetar sig upp genom samt 3 Tekniker nivåer och slutligen en Praktiker nivå:
1 )vit tröja (nybörjare, bas/rice level)
2 )grå tröja (mellannivå 1/arrow level)
3 )blå tröja (mellannivå 2/path level)
4 )svart tröja (avancerad/journey level).
1 ) TG nivån (utan märke/patch)
2 ) TG nivån (rött HKWTA märke/patch)
3 ) TG nivån (guld HKWTA märke/patch)
Praktiker/Mästare (breda röda streck på byxor och jacka samt guld HKWTA märke/patch)

Tiden det tar att avancera är naturligtvis individuell men man bruka säga att avancemanget blir så stort som ditt engagemang. Vi håller regelbundet helgseminarier i Wing Tsun under ledning av Sifu Patrik Gavelin.
Patrik Gavelin har varit aktiv inom Wing Tsun i över 30 år och det är i dag få som har hans epertise när det kommer till Wing Tsun Kung Fu i Sverige, man kan utan att ta i för mycket hävda att han är den som gjort det möjligt att Wing Tsun utövas i Sverige i dag. Men Patriks resa började inte med Wing Tsun, den började när han var tretton år först boxning och därefter med karate under den berömda karatetränaren Hiromi Zusuki. Patrik var flitig på tävlingar (kumite) och tog medaljer i flera mästerskap(såväl nationellt som internationellt. Men när han var 18 år och svartbälte slutade han med Karaten för att påbörja sin Wing Tsun resa och har sedan dess förkovrat sig i denna konst vilket resulterat i att han idag innehar mästarstatus Patrik har varit tvungen att resa mycket för att kunna lära sig Wing Tsun. Under 80 och 90 talet var det Tyskland som var centret för Wing Tsun i Europa. förkovrandet i Wing Tsun tog honom öven till USA. Under dom senaste åren: sedan 2007 har han väldigt ofta rest till Hong Kong för att få lära sig direkt från källan. Detta har lett till en fördjupning av Wing Tsun systemet för Patrik som i dag tillsammans med sin vän, elev och vapendragare Sifu Simon Zeeck undervisar ”autentisk Wing Tsun” på Dynamic Sthlm.
Varje måndag kl 19.00 kan man komma och prova på.(är du välkommen att prova på)

Boxning (the noble art of selfdeffence)
Boxning! Alla vet vad boxning är men alla kanske inte vet hur mycket skicklighet det ligger i att verkligen ”kunna” boxas. Boxnings träningen erbjuder: precision, timing, koordination, mindfullness, styrka och smidighet. Tonvikten på en boxningsklass liggeri en ”god workout” integrerad med slagträning på säck eller focusmittsar. Här övar vi upp tekniken i våra slag koordinerat med fotarbete och timing, så att slagen ska kunna generera optimal kraft utan att rucka på balansen. Alla vet att boxning inbegriper sparring, det är då viktigt att poängtera att det initieras med så kallad uppgifts sparring, villket innebär att innan man kan förväntas sparras ”fritt” behöver öva sig i detta med olika typer av sparringövningar . All sparring sker kontrollerat och under överinseende av en instruktör. Boxningsklasserna är utmärkta ”workout pass” för alla som vill kombinera bra fysisk träning med ett tekniskt element. Vår boxningstränare heter William Nguesssue och har många års erfarenhet av att undervisa i boxning och har själv tävlat på elitnivå under flera år.
Välkomna att prova på tis kl 18.00

Escrima (FMA filipina martial art)
Med en blick på verkligheten så är det inte svårt att inse att kunskaper i hur man hanterar vapen själv och hur man försvarar sig mot ett beväpnat angrepp kan vara praktiskt. Escrima har sitt ursprung på de Filipinska öarna där traditionen har hållits levande men framför allt har det Escriman fått sin renässans hos de Filipinska invandrarna i USA (Stockton). Till skillnad från många orientaliska kampstilar/system där det är brukligt att man lägger vapenträningen efter att man lärt sig det vapenlösa, dock inte i Escrima: här lär man först ut med vapen för att senare undervisas i det vapenlösa. Anledningen är nog helt enkelt att man först ser till att ha ett vapen till hands och som fas två – om nöden så kräver det, använder man sig av de vapenlösa kamp metoderna. I Escrima lär vi oss att använda det mesta som ett vapen, det skulle kunna vara tex. en mobil, en nyckelknippa eller hoprullad tidning. Detta möjliggörs genom att vi tränar med en eller två ca: 65 cm långa träpinnar. Denna träpinne kan representera allt ifrån en machete, kniv, svärd, stav eller som sagt, till och med en hoprullad tidning.
En elev lär sig först att hantera ett vapen för att sedan hantera dubbla vapen. Ett vapen innebär förutom en träpinne på ca: 65 cm, även en kniv, en så kallad så kallad palm-stick (en liten pinne stor som en handflata som används för angrepp och försvar) eller en machete. Efter detta börjar man lära sig dubbla vapen, som tex. två trä pinnar eller dubbla machetes machete och kniv etc. Nästa steg är sedan övergång till en rad olika vapen och tillhyggen tex lång stav, japanska Tonfan osv.
Vi håller regelbundet seminarier/workshops i Escrima med Chefstränaren Peter Olsson på vårt center. Peter Olsson har över 30 års efarenhet i Escrima och är den som tog Escriman till Sverige. .
Väkomna att prova måndagar kl 18.00