Finns det forntida Europeiska vapenlösa kampstilar?

Posted by | Uncategorized | No Comments

Man vet att flera gamla kampkonster, inklusive svärdskonster, var medvetet utraderade under den viktorianska eran. Mycket av det som fanns innan blev aldrig nedskrivet, utan lärdes ut från mästare till elev.

Självklart så återfinns inte heller detta i någon större utsträckning i kulturlagren. Men generellt kan man nog våga sig påstå att finns det efterfrågan finns det tillgång – och eftersom människan har slagits sedan de fösta stammarna överträdde varandras gränser kan man nog utgå från att det alltid funnits kampkonster.

Det Engelska ordet ”Martial arts” har sitt ursprung i ”mars konster” den Romerska krigsguden Mars. Kampkonsten var ett verktyg för kampen – kriget. I och med att människor var mer praktiskt lagda förr än vad vi är idag så delades inte de olika aspekterna upp i stilar som det många gånger är idag. Vi tenderar att dela upp den i 3 olika kategorier i dag.

Vapen baserad kampkonst som tex. fäktning och kendo etc. med svärd stav kniv tex..

Upprättstående slag och spark stilar så som tex. boxning, kickboxning, thai boxning. Där man med hjälp av armar och ben utdelar slag, sparkar, knän eller armbågar etc.

 

 

Brottning som klassisk grekisk-romersk brottning, bjj, judo etc. Där man med olika grepp försöker få sin motståndare på fall för att kunna förmå honom att ge upp.
Dessa olika grenar har man med civiliserad tävling låtit utövandet blivit både tryggt och säkert

Med detta sagt finns det kampkonster som inkorporerar fler än en aspekt av kampen i sin stil tex.
Japansk Jiu Jitsu, Karaten, och Kung Fu så som tex. Wing Tsun där man har både använder sig av  sparkar, knän armbågar ,slag inkluderat med nedtagningar och markkamp, I Wing Tsun är dock inte målet att få den andra att ge upp utan att vinna i en kamp helt utan regler vare sig man står, sitter eller ligger.

 

 

Vi vet också att riddare och soldater var generellt tränade i brottning och olika brytgrepp – eftersom detta var väldigt användbart på ett slagfällt. Så med brynjor och olika rustningar kunde det naturligtvis inte vara så effektivt med sparkar och slag när motståndaren kommer huggande efter dig med ett svärd eller yxa, men brottningen var nog bra att ha till hands när man kom varandra in på livet. Att konfronteras mot en knivman även i dag när man själv är utan vapen är inget att rekommendera utan det är bättre att själv vara utrustad med någon form av vapen för att utjämna läget, efter som oddsen ökar att man bättre klarar sig.

Det är nog mest sannolikt att vapenlös kamp mest sågs som en form av konditions träning och underhållning än något att ha när det verkligen var krig.

I Asien blev dessa stilar populära i och med att det stiftades lagar för att folk inte fick beväpna sig. I Europa verkar det inte varit på samma sätt utan här är det möjligt att endast brottning och då i kombination med boxning var vanligt men som sagt mest som underhållning. Vi har dock några källor som bestrider detta till viss del, böcker som illustrerar vapenlös kamp mot vapen eller vapenlös kamp mellan två kombattanter. Hur som helst var detta säkert något som utvecklats inom det militära.

Det är ju inte för än på 1900 talet som brottning och boxning börjar ta fart bland vanligt folk, men då endast som sport.

.Men men kan ju som sagt anta att detta funnits sedan urtiden, fast då inte under sportmannamässiga former.

Så kort sagt kan man anta att brottning med slag spark knän och armbågar tränades av soldater – då det känns tryggt att anta att det nog inte var osannolikt att när svärd och yxor kom vinande runt öronen på folk och man var bröst emot bröst på varann också föll till marken och fortsatte kampen i ren självbevarelsedrift.

 

 

 

Men i Europa var nog den vapenlösa kampen mest en manlighets test av fysisk styrka och underhållning för de som såg på.

 

 

 

Av Patrik Gavelin

Biu Tze Den 3:e formen i Wing Tsun systemet

Posted by | Uncategorized | No Comments

Biu Tze
Den 3:e formen i Wing Tsun systemet

2015-11-13_22.33.51

 

 

 

 

 

 

Den djupare meningen bakom den 3:e formen i Wing Tsun har ibland blivit förlorad, när väst har försökt att översätta teorierna och koncepten bakom Biu Tze, den mest avancerade formen i Wing Tsun.

I gamla tider sa man att ”Biu Tze lämnar inte dörren” med detta menade man att en elev som inte hade uppnått den rätta skickligheten i sin Wing Tsun fick inte ens se denna form. Dom avancerade eleverna (Si-Hings) skulle aldrig träna denna form framför dom yngre kung fu bröderna sina (Si-Dais).

Idag så är vi inte lika hemlighetsfulla, utan alla elever som har lärt sig de program (Chi-Sau och appliceringar) som föregår denna form kommer att få lära sig Biu Tze formen.

Men hur som helst så även om Biu Tze formen består av rörelser och tekniker så är meningen bakom denna form konceptuell. Så för att kunna (använda sig av dessa ide’r) måste en viss skicklighet ha införskaffats. teknikerna i denna form är brutala och slagen, finger attackerna och armbågarna är verkligen skoningslösa i sin karaktär. och korresponderar till 100% i enlighet med principerna ”föredrar attack istället för försvar” och att ”kontra en attack med en attack” dess slag metoder prioriterar ”snabb kamp, snabb lösning” Ju starkare en motståndare är desto svårare är det att vinna en utdragen kamp.

2015-11-13_22.38.00

 

Denna sorts teknik baserar sig inte på metoder som att t:ex små justeringar av vinkeln eller ens position när man i farans stund söker en eftertraktad seger. Utan beror mer på kombinationen av: först taktil känslighet som man skaffat sig genom timmar och år av träning i Chi-Sau (klister armar). Där man utvecklat de fjäderliknande, böjliga armarna – (som uppstår pga den inkommande kraften från motståndaren). Det är när man tränat upp denna färdighet man kan med konseptet i Biu Tze besegra sin motståndare i ett enda svep.

Följdaktligen om man försöker ge sig på Biu Tze utan att ha genomgått den förberedande träningen (bas programmet i Wing Tsun) för att nå upp till rätt skicklighet, kan man inte heller förvänta sig att det avsedda resultatet för Biu Tze kommer att infinna sig, det kan till och med vara så att det kan vara skadligt för den som försöker.

2015-11-13_22.38.23

 

 

 

 

 

 

 

 

En andra anledning till varför de tidigare generationerna inte lärde ut Biu Tze för tidigt till en elev, var att man inte ville att för omogna elever skulle få tillgång till dessa tekniker. Man ansåg att dom var för brutala och att om en elev full av självförtroende efter att ha lärt sig dom skulle kunna ge sig ut på gatorna och på grund av för stora egon, hamna i slagsmål och kanske förstöra livet både för sig själv och för andra. Att huvudlöst ge sig ut och skapa fiender kan inverka menligt på ens karriär som kampkonst utövare, där ett enda slag kan skapa men för livet eller ännu värre beröva någon livet.

För det tredje så när man använder sig av (närkamps förföljelse attack konceptet), där vi tillämpar mottot ”utan stop – våldsam attack” är det nästan omöjligt för en angripare att försvara sig.

Innan man påbörjar sin Biu Tze träning ska både ens nivå som kampkonstutövare så väl som ens personliga moraliska standard ha nåt en viss mognad.

Om ens händer och fötter kan röra sig som en enhet och att ens rörelser har blivit naturliga och avslappnade, kan Wing Tsuns unika kraftgenerering utföras när man vill.
När man utför Biu Tze formen eller dess Chi-Sau måste man vara ”spontan” och oåterhållsam för att kunna utföra den mjuka och eleatiska kraft som liknar en ”rattan pinne” eller fjäder. Denna sorts kraft kan man inte få genom att man så att säga överanstränger sig eller försöker forcerar fram den. Den är som intentionen i penseln hos en Taoistisk kalligrafi mästare, den kan endast förnimmas men inte uttryckas i ord.

2015-11-13_22.40.03

Biu Tze’s tekniker ser ut att vara fulla av ”grace” och elegans, men i skälva verket är dom mycket kraftfulla och brutala.
Dess rörelser verkar alldagliga och nonchalanta, men är i själva verket som en ”varg i fårakläder” dolda för det oinvigda ögat.

Patrik Gavelin

Chef instruktör i Wing Tsun på
Dynamic Sthlm
Rådmansgatan 9 Stockholm
www.kampkonst.se

Källa:
Dr Leung Tings bok
Biu Tze

Latosa Escrimas fundamentala koncept

Posted by | Uncategorized | No Comments

2015-01-22_04.37.10

Latosa Escrimas fundamentala koncept
Det slutgiltiga målet för en aspirerande Escrimador är en perfekt harmoni mellan balans, short power, offensivt fokus och fart som härrör från timing och distans, likaledes övergångar mellan riktiga vapen, improviserade eller anatomiska vapen (vapenlös kamp) och kamp attityd. Dessa är grund koncepten i Latosa Escrima vilka är understöda av subkoncept som tex explosivitet, uppmärksamhet, kunna zona, offlining, läsa kropps rörelser och den så kallade ”so what” teorin samt självförsvars strategier, och sedan tekniska koncept som box systemet, fem slag systemet och figur åtta systemet.

Balans
Det övergripande konceptet i Latosa Escrima är balansen: en förutsättning för funktionen av allt annat i systemet. Inget kan klaras av om man befinner sig ur balans, vare sig det gäller självförsvar eller generellt i livet.

Short power
Eleven tränar sin kropp att kunna utföra kraftfulla angrepp med vilket vapen som helst utan att behöva en överdriven accelerations sträcka. Genom korrekt kroppsmekanik kan man uppnå en extremt hög nivå på kraften i ett slag med en pinne, även om ansatsen endast är några decimeter från målet. Det finns ingen anledning att ”svinga” pinnen för att kunna slå hårt. Resultatet blir att du samtidigt övar dig i ekonomiska rörelser, vilket tillåter dig att slå direkt från alla positioner utan att förlora tid. Det tillåter också att man kan snabbt slå flera slag i följd, eftersom pinnen inte behöver dras tillbaka igen för upprepade slag. På grund av att short power genereras genom kroppsmekanik, är den inte beroende av själva vapnet vilket gör att kraften kan transformeras genom vilket vapen som helst eller rörlig kroppsdel. I så väl en självförsvars situation eller i vanliga livet ger detta oss möjligheten att agera direkt från var vi än befinner oss i en given situation, utan förberedelse, direkt och effektivt. Att zona eller slå zonat betyder att man försäkrar sig om att man har en säker positionering även om man slår igenom målet, här hjälper short power oss att inte låta vapnet vifta iväg utan kontroll.

Offensiv (Fokus)
när vi tränar Latosa Escrima lär vi oss att fokusera på målet och inte på hindren i vägen. Både visuellt och fysiskt fokus skall riktas mot målet för din attack, inte på vapnet hos motståndaren. Eleven lär sig att rikta 100 % av energin mot målet, och lämnar övriga intryck till perifer seendet. Målet är alltid att övervinna motståndarens kommando central (centrala nervsystemet) i stället för att jaga fiendens trupper (armar och ben eller vapen). På detta vis blir Escrimadoren offensivt defensiv. Det är därför Escrimadoren symboliskt säger ”so what” och använder sig av so what teorin mot motståndarens blockar och finter och själv helt enkelt pressar framåt med sina attacker, det är detta som menas med att ha ett offensivt fokus.

Fart (timing och distans)
Användbar fart/snabbhet kommer inte enbart av hur fort man kan röras sina kroppsdelar, utan från hur korrekt man kan uppfatta den rätta tidpunkten för att utföra en handling samt hur korrekt man kan avgöra avståndet handlingen måste täcka. En relativt långsam ekonomisk rörelse utförd med perfekt timing och avståndsbedömning kommer att besegra en extremt snabb, vid rörelse utförd i fel tid med fel distans. Precis som i livet, att agera på rätt tid och plats är så mycket bättre än en överdriven ansträngning på fel tid och plats. En elev lär sig att kunna läsa av den sublimaste rörelse, anspänning eller attityd hos en potentiell motståndares kropp och på så vis vara ett steg före fiendens intention och timing.

Övergångar (till alla vapen/situationer)
Latosa Escrima förfogar endast över en väldigt liten och enkel reportrar av rörelser, koncept och strategier men som fungerar för vilket vapen eller situation som helst. Detta möjliggör för en Escrimador att reagera flexibelt och effektivt i vilken självförsvars situation som helst, utan förvirring eller tekniska bryderier. Denna förmåga att spontant kunna anpassa sig till olika omständigheter är användbart även utan för själva arenan för självförsvaret.

Attityd
Eleven lär sig att kanalisera/ distrahera känslor så som rädsla och ursinne till en konstruktiv mental attityd så att man kan hantera även den mest extrema situation. (Denna attityd liknar ibland ilska, men är egentligen djupare och mer konstruktiv.) I denna process lär sig eleven att hantera och i stor utsträckning kontrollera dom psykologiska effekterna av stress och förhindra panik samt upprätthålla mental klarhet under press och generellt arbeta sig igenom en ”dålig situation”. Det självförtroende som man uppnår genom den realistiska träningen är väldigt användbar i hela ens liv. Explosivitet är ett element som är närvarande i alla grund koncepten, och innebär att man tränar upp förmågan till övergångar mellan angrepp och försvar, där man lätt och ledigt kan explodera från en rörelse till en en annan. Denna förmåga härleds väldigt mycket från att ha rätt attityd.

Boxning har blivit extremt populärt för att träna fitness och komma I form

Posted by | Uncategorized | No Comments

Boxning har blivit extremt populärt för att träna fitness och komma I form

hanskar

Om du tror att boxning endast är för hårda och tuffa grabbarna har du fel.

Boxning håller på att bli en riktigt stor träningsform inom fitness. Vill du gå ner i vikt genom ”cardio vascular” workout och bli stark och smidig är boxning helt klart något för dig – och det är grymt kul.

Fördelar med boxning

För dig som vill gå ner i vikt eller komma i fysisk form är boxningen mycket effektiv

 

Din koordination kommer att öka och du blir smidigare i kroppen inkluderat baken och låren eftersom du tenderar att vara uppe på tårna en hel del under träningen. Du behöver inte oroa dig för att bygga på dig stora kroppsbyggare muskler, utan du kommer snarare att öka uthålligheten och ge dig mer smidighet istället för ”bulk”.

Många kan få för sig att boxning endast handlar om armarna, men faktum är att det är en utmärkt ”cardio vascular” workout för hela kroppen. En extra fördel är att du kommer att känna dig stark mentalt efter en klass.

Vad boxning handlar om.

Nej du står inte för sig själv och slår på en säck, boxning är en väldigt sällskaplig och socialt sport. Vanligast är att man arbetar med en partner i cirkelträning. Det betyder att du tränar med någon som du gör slagkombinationer på som i sin tur blockerar och duckar allt medan ni är utrustade med tjocka boxhandskar eller med så kallade fokus hand-mittsar. Sedan byter man och du får sedan blockera din partners slag. Med slag menar vi krokar vilka angriper sidan, jabbar vilka är raka, cross slag som är det tunga artilleriet rakt in, samt uppercuts underifrån

Dessa aktiviteter kräver ansträngning och du förbränner kalorier.

Boxning som fitness är verkligen ingen ”easy ride” det är ganska hårt jobb, men värt varje droppe svett. Både uppvärmningen och fysen inkluderar benböj och magträning samt att du kan alltid köra ditt tempo även om tränaren kommer att motivera dig att göra det där extra.

Att lära sig tekniken är ganska rakt på sak och det är vanlig att höra instruktörer säga att kvinnor lär sig lite snabbare än många män.

Så om du är intresserad av att snabbt komma i form och gå ner i vikt är boxning definitivt värt att testa.

På flera Gym har ju boxersise träning blivit populärt. Vad vi till skillnad från gymen kan erbjuda är riktig boxnings träning med tillgång till boxningsring och säckar, utan krav att du ska tävla.

Vi ger dig möjligheten att lära dig boxas på riktigt med riktig teknik och äkta boxnings fys – prova så får du se själv

Det är en 100% helkropps workout, och det är FÖR ALLA.

Kom på en provträning med en vän och testa.

 

Patrik Gavelin

Dynamic Sthlm (Wing Tsun Boxning & Escrima)

Body Mind & Spirit                                                                                                                                                              Rådmansgatan 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrima med Lars Lind den 14/2 kl 12.00 – 14.30

Posted by | Uncategorized | No Comments

Missa inte detta tillfälle att förkovra dig i Escrima vapenträning

Nu på lördag kommer master Lars Lind från Danmark och håller en workshop i Weapons Combat, Lars personliga tolkning av Escrima.

PMAS Escrima, Combat Escrima, Latosa Escrima, Escrima Concept – Namnet är ändrats många gånger men ”Escriman” har alltid varit där.

Lars började träna Escrima 1982 under Master Bill Newman och GM Rene Latosa. Han arrangerade seminarier och var själv en flitig deltagare på seminarier över hela europa samtidigt som han undervisade i Köpenhamn.

I hans CV finns undervisning av polisen i Skandinavien och för försvarsmakten.

Exlusivt hos Dynamic STHLM lördagen den 12.00 – 14.30

Öppet hus 31/1 kl 13-15

Posted by | Uncategorized | No Comments

Ta med vänner och familj och kom till Dynamic STHLMs öppna hus.

Vi presenterar våra kampstilar som garanterat utvecklar dig som person.

  • Wing Tsun kung fu
  • Boxning
  • Filipino Martial Arts – Latosa Escrima

Kom ner och se uppvisningar prata med oss och prova själv!

Reflektioner över en livsresa i Wing Tsun

Posted by | Uncategorized | No Comments

Reflektioner över en livsresa i Wing Tsun Kung Fu

20140907_171134

 

 

 

 

 

 

Min första resa till Hong Kong var 2007. Det var en dröm som till sist gick i uppfyllelse, äntligen. Men denna resa började många år innan.

Jag började lära mig wing Tsun 1984, först under en äldre Kung fu: bror Joakim Grauf. Han var en svart tröja (12:e sg) så ingen högt avancerad utövare, men han var den som hjälpte mig att komma igång. Han undervisade en liten grupp i Stockholm på Östermalms brand station. Han tog mig med till min Sifu Keith Kernspecht, mannen som introduserade Wing Tsun i europa. Jag var helt uppslukad av att träna och lära mig Wing Tsun från första början. Det dröjde inte mer än två är så mötte jag en annan av mina kung fu bröder, Emin Boztepe på ett seminarium, jag var 20 år och helt lyrisk. Direkt i pausen frågade jag om han ville ge mig en privat lektion efteråt: naturligt vis sa han. När jag senare på kvällen kom till lägenheten han lånade under seminariet tog han emot mig vänligt. Han fråga vad jag lärt mig hittils och jag sa att jag hade lärt mig dom två första formerna och den första sektioen i Chi sau. När han korsade sina armar med mina var jag helt extatisk jag kände direkt att detta var något annat än vad jag hade upplevt hittills. Han var så mjuk och lätt i sina armar och utan ansträngning kunde han kontrollera mig, påpeka mina brister som var enorma vid denna tidpunkt, jag hade 6 skolgraden. Det var en dröm som hade gått i uppfyllelse. Efter min privat lektion frågade jag om jag kunde åka till Tyskland och lära av honom direkt, Det var inga problem sa han. Så för att göra en lång historia kort började jag åka till Tyskland 4 gånger om året både till min sifu i Heidelberg och till min Si Hing i Kassel. Jag for till Tyskland och lärde mig, och åkte hem och tränade under fyra års tid. 1990 ringde han upp mig och bad mig sätta mig ner för han hade nyheter att berätta. han hade talat med vår sifu och föreslagit att jag skulle bli chefinstruktör för Sverige.

Kocksgatan91

me and sihing95

 

 

 

 

Jag var chockad och sa att jag inte visste vad jag skulle svara, och att jag vill fundera på saken. Nästa dag ringde jag upp och sa att jag var villig på ett villkor, att vi gjorde det tillsammans, samt att min elev och vän Clas Bratt skulle få vara med. Vi kom överäns och SEWTO (Swedish Escrima Wing Tsun Organisation) var bildat.

 

grupp95

 

 

 

 

 

SEWTO blev en stor organisation, vi var när det var som störst över 30 skolor i fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Island. Jag reste som en skottspole runt för att undervisa mer eller mindre varje helg, Jag höll klasser under vardagkvällarna och privat klasser på dagarna. Snacka om heltid. Detta fortsatte fram till 1997 då vi ”de tre musketörer” inte längre lyckades hålla samms. Politik kom emellan som det offta gör, speciellt när man är ung och oerfaren. Hur det nu var med den saken resulterade det i att jag abdikerade och bestämde mig för att driva eget. Det var under denna tid som sifu Simon Zeeck kom in i bilden och var den som stod mig närmast i denna turbulenta tid. I dag är jag och min Si Hing vänner och kan skratta åt det som var.

Tre eller fyra år senare kolappsa hela SEWTO min Si Hing Emin får lämna organisationen (pga politik) han har vid denna tid flyttat till USA där han fortfarande bor. Escrima delen i huvudorganisationen har det också skakigt, master Peter Olsson och master Steve Tapin med flera lämnar. Detta leder till att jag börjar arbeta med master Peter Olsson igen. Flera Wing Tsun instruktörer nere i europa lämnar också huvudprganisationen. Bland dom är det min äldre kung fu bror Hans Jurgen Reimers. vi börjar arbeta ihop. Det gör vi i stort sätt från 2003 till 2007.

20141016_143317

Min dröm har alltid varit att komma till Hong Kong och få träna så som dom gör där. Jag har alltid sett att man inte gör likadant i Hong Kong som vi gör i europa. Så den första resan jag gör, gör jag med mina elever sifu Björn Sandelin och sifu Simon Zeeck. Vi tränar på GGm Leung Tings gym på Nathan road. Det var verkligen grymt! men på grund av språkföbristmingar och kulturella bariärer så blev inte träningen så där väldigt märkvärdig. ”Vi tränade endast sektioner” Men vi var alla överäns om att det var super coolt att ha fått träna på det berömda Leung Ting gymet.

Min nästa möjlighet öppnade sig efter att jag sökt upp sifu Chris Collins, en direkt elev till GGM Leung Ting och GM Cheng Chuen Fun på facebook. Jag började med att ställa frågor om tränings tipps, och han svarade alltid lika hjälpsamt och vänligt. Till sist fråga jag om jag kunde åka till honom i Hong Kong och träna med honom där. Det visade sig att det inte heller var några problem. Sagt och gjort 2010 började min djupstudie i Wing Tsun. Mitt första möte med sifu Chris var att han frågade om vi kunde ”just do some Chi Sau” . Detta gjorde att han direkt steg i aktning, för det har bara varit min Si Hing Emin som har gjort på det viset med folk han inte kännde. och det tyder på ett stort självförtroende och en hög skicklighet. Under en vecka var det bara fri Chi Sau med förklarande koncept som gälde. Senare samma höst 2010 kom han förförsta gången till Stockholm och höll ett semiarium med privat lektioner på dagarna under en veckas tid. Sedan dess har jag tagit med mig elever till Hong Kong. Vi har startat upp vårt Wing Tsun Hong Kong event, där både GM Cheng Chuen Fun sifu Chris undervisar,

hqdefaultPatrik Chris och GGM
 

 

 

 

 

2011 introduserade sifu chris mig personligen till sin sifu GM Cheng Chuen Fun vilket är en stor ära för mig. Jag minns att det var lite stressigt när vi skulle dit för sifu Chriis sa att vi skulle ta en taxi till hans sifus skola på Shing Yip Street, Hongkong. Jag är så taksam att sifu Chris tog mig med personligen till hans sifu, det är den klassiska vägen att man så att säga blir rekomenderad. Så nu jag tar nu regelbundet privat lektioner från min Si-Sok Gung också när jag är i Hong Kong GM Cheng Chuen Fun är min sifus äldre farbror, så enligt vår familje tradition kallar jag honom Si-Sok Gung. Jag frågade faktiskt honom vad jag skulle kalla honom? och han sa bara ”Keith say Si-Sok to me, so you can call me Si-Sok Gung”.

Yip man man sau

 

 

 

 

 

 

 

Min resa får mig att tänka på GGM Leung Ting resa, han började träna som 13 åring under sin sifu Leung Shun som var Yip Mans första elev i Hong Kong. När Leung Ting var 19/20 år blev han introduserad till Yip man av en äldre kung fu bror, villket ledde till att han fick börja ta privat lektioner från denden gamle mästaren som ju faktiskt var Leung tings Si-Gung (kung fu farfar). Det lustiga är att det finns ”Wing Chun” utövare som attackerar Leung Ting och menar att han inte var en direkt elev till GGM Yip man. Men anledningen att han blev så bra av den undervisningen var just att han inte lärde sig från honom från början. Han var ju redan en mästare i Wing Tsun/Ving Tsun vilket gjorde att han kunde gämföra och förstå på ett sätt som en nyare elev inte skulle kunnat. Så en av anledningarna att Leung Ting kunde lära sig så mycket från Yip Man berodde på att han redan var en mästare själv och därför kunde uppskatta undervisningen han fick och gämföra den med den tidigare han fått från sin sifu: Leung Shun.

imagesCAPGTPGV

 

 

 

 

 

 

Samma sak vill jag påstå var det i mitt fall. Jag hade tränat med dom bästa i europa, min sifu Kernspecht ,min si hing Emin Boztepe, jag har även spenderat tid med Hans Jurgen Reimers och flera andra. Jag hade mästar tittel redan när jag mötte sifu Chris och GM Cheng Chuen Fun och detta gör att jag också kan gämföra och förstå det geniala med orginal modellen ”hur man undervisar Wing Tsun i Hong Kong. Hemligheten ligger inte i formerna eller Chi sau sektionerna inte heller i wooden dummyn. Utan hemligheten ligger i undervisningsprocessen. Hur man kan undervisa Wing Tsun till vem som helst och få samma resultat. Vilket är att en elev ska kunna utföra sina WingTsun tekniker i full fart mot en annan Wing Tsun utövare i Chi sau eller Lat sau (fri kamp) underförstått är att om man kan det mot en annan Wing tsun utövare, så kan man det mot villken annan utövare som helst. Hong Kong Wing Tsun är en otroligt effektiv stridskonst och den undervisnings modell som GGM Leung Ting och GM Cheng Chuen Fun har arbetat fram i över 50 år är den mest geniala jag har sett och testat.

Jag är otroligt stolt över att i dag kunna pressentera riktig Hong Kong Wing Tsun i Sverige.
Flera av mina gamla elever från SEWTO tiden har följt med på denna resa så i dag är det sifu David Roslund, sifu Fredrik Lejon (Falköping & skövde) och sifu Björn Sandelin (Växjö) som också undervisar i Hong Kong Wing Tsun i Sverige.

patrik Gavelin

Julmys 22/12 kl 18 – jullov nästa vecka – öppet from 5 Januari

Posted by | Uncategorized | No Comments

Dynamic önskar alla er en riktigt god jul!
 
Vi håller öppet nästa vecka med de vanliga träningstiderna.
 
Den 22 december avslutar vi med Julmys klockan 18.00 på Rådmansgatan 9. Kom hit och drick glögg och minns detta fantastiska 2014 vi haft. Ta gärna med er vänner, kompisar, barn och familj.
 
Vi öppnar igen redan den 5 januari och då med samma schema som nu. Eventuellt förstärker vi verksamheten med ett fighter fit eller cross fit kom-i-form pass. Vi har också en ambition att få igång lunchträningar under året.
 
Året som gått har minst sagt varit spännande.
 
Strax innan sommaren slog vi upp portarna tillRådmansgatan 9. Då skapade vi också ett tydligare center med ett tydligare fokus på att våra kunder ska utvecklas fysiskt och mentalt genom högkvalitativ träning av kampkonst.
 
Vi är glada och stolta över vårt center och 2015 kommer vi att fortsätta utveckla våra lokaler. Vi är också stolta över en internationellt hög standard på alla tre kampstilarna vi erbjuder.
 
Vi lanserade också en helt ny hemsida som vi är glada över. Vi kommer fortsätta utveckla denna under 2015.
 
Vårt mål är just nu att få bra fart på Boxning och Escrima med bibehållen kvalitet på Wing Tsun. Vi vill ha ett stadigt antal utövare inom alla kampstilarna. Ju fler som skriver in sig desto större möjlighet i form av klasser och investeringar i lokalen kan vi erbjuda. Tipsa därför gärna era bekanta om oss. Om ni vill göra någon form av event för ert jobb eller bara göra en demo i kompiskretsen så prata gärna med oss.
 
Wing Tsun
Vi fortsätter erbjuda en unik möjlighet att utveckla ditt kampkunnande. Det är få Wing Tsun-skolor, även i ett internationellt perspektiv, som kan erbjuda möjligheten att åka till Hong Kong och träna. Dynamic har också två Sifus med 30 respektive 20 års erfarenhet av Wing Tsun, båda med internationell erfarenhet. Under året åkte också flera av våra elever till Hong Kung. Vår black shirt Andreas utmärkte sig genom att åka ner helt själv för att träna en vecka. En nämnvärd prestation är också David som tagit sin ”black shirt”.
 
Under året har Hong Kong Wing Tsun Association, HKWTA som vi är medlemmar i vuxit. HKWTA är idag verksamt i England, Holland och Tjeckien. Vi är också mycket glada över att Falköping och Sifu Björn Sandelin i Växjö är anslutna under egen flagg. Vi tycker det är bra med ett starkt Svenskt samarbete.
 
Boxningsträning
Med start på Rådmansgatan 9 började vi erbjuda boxning med riktigt hög kvalitet. vi smög igång med en dag i veckan för att under hösten byta våra paket. Nu kan du komma till oss för att enbart träna boxning. Vår top coach William Nguesseu har boxats på elitnivå och har en sm-final bakom sig. Han har även en gedigen coachutbildning. Under terminen har hans kvalitativa träning gett stort resultat för våra elever.  Vi fortsätter att erbjuda en teknisk boxning för dig som vill lära dig boxning på riktigt utan krav på att bli elit eller ha en proffskarriär.
 
Escrima
Escrima har haft en mycket god utveckling med nästan månatliga besök av Mäster Peter Olsson under hösten. Kvaliteten på den Escrima vi gör har höjts avsevärt och det pedagogiska upplägget är mer modernt. Även här siktar vi på att öka samarbetet. Dels vill vi få till poängtävlingar som gynnar systemet och gör att de elever som vill kan mäta sina färdigheter mot varandra. Detta ger även möjligheter för samarbeten och tävlingar mellan oss och andra system av Filipino Martial Arts.
 
Hoppas ni är lika förväntansfulla på att 2015 skall komma igång som vi är.
 
Laddda nu upp ordentligt med en riktigt god jul.

Vi ses på Rådmansgatan 9 under veckan, på julmys den 22/12 och framförallt hänger vi på låset hungriga på grymma presstationer 2015 den 5/1

Center för intelligent kampkonst

Posted by | Uncategorized | No Comments

Wing Tsun Kung Fu.
Wing Tsun – ett högteknologiskt självförsvar med ”touchscreen” funktion.
Ett kampsystem där din motståndares teknik blir din teknik. Ett system där vi tar tillvara våra naturliga reaktioner och reflexer för att besegra vår motståndare.

En vanlig Wing Tsun klass, fungerar/tränar enligt följande princip: vi arbetar med våra WT- former – basträning – så som slag, spark och fotarbete samt/i kombination med partnerövningar där eleverna tränar olika självförsvarsscenarier så att vi med hjälp av Wing Tsuns unika koncept kan hantera villken kampsituation som helst. En stor del av träningen i Wing Tsun tillängnar vi en unik träningsform som lär oss att reagera taktilt på motståndarens avsikter. I stället för att på visuell väg avgöra var motståndaren avser att attackera tränar vi upp möjligheten(förmågan/kunskapen) att ”känna” riktningen på angreppet i våra armar och på så vis genom våra inövade reaktioner kunna omdirigera kraften emot motståndaren själv.
wing Tsun är ett ”mjukt system” vilket dock inte ska förväxlas med att det är ett ”klent” sådant. Mjukt innebär endast att vi rör oss med motståndarens avsikter/rörelser och på så vis besegrar honom på(hans) eget grepp.
Alla våra klasser – vare sig det är WT, boxning eller Escrima – så tränar avancerade elever tillsammans med nybörjare, dock skiljer det sig åt beroende på vilka övningar eleven gör. Det som är praktiskt är att alla på detta sätt kan hjälpas åt och att sammanhållningen på centret därmed stärks.

Vi har fyra olika bas nivåer i WT som eleven arbetar sig upp genom samt 3 Tekniker nivåer och slutligen en Praktiker nivå:
1 )vit tröja (nybörjare, bas/rice level)
2 )grå tröja (mellannivå 1/arrow level)
3 )blå tröja (mellannivå 2/path level)
4 )svart tröja (avancerad/journey level).
1 ) TG nivån (utan märke/patch)
2 ) TG nivån (rött HKWTA märke/patch)
3 ) TG nivån (guld HKWTA märke/patch)
Praktiker/Mästare (breda röda streck på byxor och jacka samt guld HKWTA märke/patch)

Tiden det tar att avancera är naturligtvis individuell men man bruka säga att avancemanget blir så stort som ditt engagemang. Vi håller regelbundet helgseminarier i Wing Tsun under ledning av Sifu Patrik Gavelin.
Patrik Gavelin har varit aktiv inom Wing Tsun i över 30 år och det är i dag få som har hans epertise när det kommer till Wing Tsun Kung Fu i Sverige, man kan utan att ta i för mycket hävda att han är den som gjort det möjligt att Wing Tsun utövas i Sverige i dag. Men Patriks resa började inte med Wing Tsun, den började när han var tretton år först boxning och därefter med karate under den berömda karatetränaren Hiromi Zusuki. Patrik var flitig på tävlingar (kumite) och tog medaljer i flera mästerskap(såväl nationellt som internationellt. Men när han var 18 år och svartbälte slutade han med Karaten för att påbörja sin Wing Tsun resa och har sedan dess förkovrat sig i denna konst vilket resulterat i att han idag innehar mästarstatus Patrik har varit tvungen att resa mycket för att kunna lära sig Wing Tsun. Under 80 och 90 talet var det Tyskland som var centret för Wing Tsun i Europa. förkovrandet i Wing Tsun tog honom öven till USA. Under dom senaste åren: sedan 2007 har han väldigt ofta rest till Hong Kong för att få lära sig direkt från källan. Detta har lett till en fördjupning av Wing Tsun systemet för Patrik som i dag tillsammans med sin vän, elev och vapendragare Sifu Simon Zeeck undervisar ”autentisk Wing Tsun” på Dynamic Sthlm.
Varje måndag kl 19.00 kan man komma och prova på.(är du välkommen att prova på)

Boxning (the noble art of selfdeffence)
Boxning! Alla vet vad boxning är men alla kanske inte vet hur mycket skicklighet det ligger i att verkligen ”kunna” boxas. Boxnings träningen erbjuder: precision, timing, koordination, mindfullness, styrka och smidighet. Tonvikten på en boxningsklass liggeri en ”god workout” integrerad med slagträning på säck eller focusmittsar. Här övar vi upp tekniken i våra slag koordinerat med fotarbete och timing, så att slagen ska kunna generera optimal kraft utan att rucka på balansen. Alla vet att boxning inbegriper sparring, det är då viktigt att poängtera att det initieras med så kallad uppgifts sparring, villket innebär att innan man kan förväntas sparras ”fritt” behöver öva sig i detta med olika typer av sparringövningar . All sparring sker kontrollerat och under överinseende av en instruktör. Boxningsklasserna är utmärkta ”workout pass” för alla som vill kombinera bra fysisk träning med ett tekniskt element. Vår boxningstränare heter William Nguesssue och har många års erfarenhet av att undervisa i boxning och har själv tävlat på elitnivå under flera år.
Välkomna att prova på tis kl 18.00

Escrima (FMA filipina martial art)
Med en blick på verkligheten så är det inte svårt att inse att kunskaper i hur man hanterar vapen själv och hur man försvarar sig mot ett beväpnat angrepp kan vara praktiskt. Escrima har sitt ursprung på de Filipinska öarna där traditionen har hållits levande men framför allt har det Escriman fått sin renässans hos de Filipinska invandrarna i USA (Stockton). Till skillnad från många orientaliska kampstilar/system där det är brukligt att man lägger vapenträningen efter att man lärt sig det vapenlösa, dock inte i Escrima: här lär man först ut med vapen för att senare undervisas i det vapenlösa. Anledningen är nog helt enkelt att man först ser till att ha ett vapen till hands och som fas två – om nöden så kräver det, använder man sig av de vapenlösa kamp metoderna. I Escrima lär vi oss att använda det mesta som ett vapen, det skulle kunna vara tex. en mobil, en nyckelknippa eller hoprullad tidning. Detta möjliggörs genom att vi tränar med en eller två ca: 65 cm långa träpinnar. Denna träpinne kan representera allt ifrån en machete, kniv, svärd, stav eller som sagt, till och med en hoprullad tidning.
En elev lär sig först att hantera ett vapen för att sedan hantera dubbla vapen. Ett vapen innebär förutom en träpinne på ca: 65 cm, även en kniv, en så kallad så kallad palm-stick (en liten pinne stor som en handflata som används för angrepp och försvar) eller en machete. Efter detta börjar man lära sig dubbla vapen, som tex. två trä pinnar eller dubbla machetes machete och kniv etc. Nästa steg är sedan övergång till en rad olika vapen och tillhyggen tex lång stav, japanska Tonfan osv.
Vi håller regelbundet seminarier/workshops i Escrima med Chefstränaren Peter Olsson på vårt center. Peter Olsson har över 30 års efarenhet i Escrima och är den som tog Escriman till Sverige. .
Väkomna att prova måndagar kl 18.00