juli 2015 - Dynamic Kampkonst

Latosa Escrimas fundamentala koncept

Posted by | Uncategorized | No Comments

2015-01-22_04.37.10

Latosa Escrimas fundamentala koncept
Det slutgiltiga målet för en aspirerande Escrimador är en perfekt harmoni mellan balans, short power, offensivt fokus och fart som härrör från timing och distans, likaledes övergångar mellan riktiga vapen, improviserade eller anatomiska vapen (vapenlös kamp) och kamp attityd. Dessa är grund koncepten i Latosa Escrima vilka är understöda av subkoncept som tex explosivitet, uppmärksamhet, kunna zona, offlining, läsa kropps rörelser och den så kallade ”so what” teorin samt självförsvars strategier, och sedan tekniska koncept som box systemet, fem slag systemet och figur åtta systemet.

Balans
Det övergripande konceptet i Latosa Escrima är balansen: en förutsättning för funktionen av allt annat i systemet. Inget kan klaras av om man befinner sig ur balans, vare sig det gäller självförsvar eller generellt i livet.

Short power
Eleven tränar sin kropp att kunna utföra kraftfulla angrepp med vilket vapen som helst utan att behöva en överdriven accelerations sträcka. Genom korrekt kroppsmekanik kan man uppnå en extremt hög nivå på kraften i ett slag med en pinne, även om ansatsen endast är några decimeter från målet. Det finns ingen anledning att ”svinga” pinnen för att kunna slå hårt. Resultatet blir att du samtidigt övar dig i ekonomiska rörelser, vilket tillåter dig att slå direkt från alla positioner utan att förlora tid. Det tillåter också att man kan snabbt slå flera slag i följd, eftersom pinnen inte behöver dras tillbaka igen för upprepade slag. På grund av att short power genereras genom kroppsmekanik, är den inte beroende av själva vapnet vilket gör att kraften kan transformeras genom vilket vapen som helst eller rörlig kroppsdel. I så väl en självförsvars situation eller i vanliga livet ger detta oss möjligheten att agera direkt från var vi än befinner oss i en given situation, utan förberedelse, direkt och effektivt. Att zona eller slå zonat betyder att man försäkrar sig om att man har en säker positionering även om man slår igenom målet, här hjälper short power oss att inte låta vapnet vifta iväg utan kontroll.

Offensiv (Fokus)
när vi tränar Latosa Escrima lär vi oss att fokusera på målet och inte på hindren i vägen. Både visuellt och fysiskt fokus skall riktas mot målet för din attack, inte på vapnet hos motståndaren. Eleven lär sig att rikta 100 % av energin mot målet, och lämnar övriga intryck till perifer seendet. Målet är alltid att övervinna motståndarens kommando central (centrala nervsystemet) i stället för att jaga fiendens trupper (armar och ben eller vapen). På detta vis blir Escrimadoren offensivt defensiv. Det är därför Escrimadoren symboliskt säger ”so what” och använder sig av so what teorin mot motståndarens blockar och finter och själv helt enkelt pressar framåt med sina attacker, det är detta som menas med att ha ett offensivt fokus.

Fart (timing och distans)
Användbar fart/snabbhet kommer inte enbart av hur fort man kan röras sina kroppsdelar, utan från hur korrekt man kan uppfatta den rätta tidpunkten för att utföra en handling samt hur korrekt man kan avgöra avståndet handlingen måste täcka. En relativt långsam ekonomisk rörelse utförd med perfekt timing och avståndsbedömning kommer att besegra en extremt snabb, vid rörelse utförd i fel tid med fel distans. Precis som i livet, att agera på rätt tid och plats är så mycket bättre än en överdriven ansträngning på fel tid och plats. En elev lär sig att kunna läsa av den sublimaste rörelse, anspänning eller attityd hos en potentiell motståndares kropp och på så vis vara ett steg före fiendens intention och timing.

Övergångar (till alla vapen/situationer)
Latosa Escrima förfogar endast över en väldigt liten och enkel reportrar av rörelser, koncept och strategier men som fungerar för vilket vapen eller situation som helst. Detta möjliggör för en Escrimador att reagera flexibelt och effektivt i vilken självförsvars situation som helst, utan förvirring eller tekniska bryderier. Denna förmåga att spontant kunna anpassa sig till olika omständigheter är användbart även utan för själva arenan för självförsvaret.

Attityd
Eleven lär sig att kanalisera/ distrahera känslor så som rädsla och ursinne till en konstruktiv mental attityd så att man kan hantera även den mest extrema situation. (Denna attityd liknar ibland ilska, men är egentligen djupare och mer konstruktiv.) I denna process lär sig eleven att hantera och i stor utsträckning kontrollera dom psykologiska effekterna av stress och förhindra panik samt upprätthålla mental klarhet under press och generellt arbeta sig igenom en ”dålig situation”. Det självförtroende som man uppnår genom den realistiska träningen är väldigt användbar i hela ens liv. Explosivitet är ett element som är närvarande i alla grund koncepten, och innebär att man tränar upp förmågan till övergångar mellan angrepp och försvar, där man lätt och ledigt kan explodera från en rörelse till en en annan. Denna förmåga härleds väldigt mycket från att ha rätt attityd.