december 2014 - Dynamic Kampkonst

Julmys 22/12 kl 18 – jullov nästa vecka – öppet from 5 Januari

Posted by | Uncategorized | No Comments

Dynamic önskar alla er en riktigt god jul!
 
Vi håller öppet nästa vecka med de vanliga träningstiderna.
 
Den 22 december avslutar vi med Julmys klockan 18.00 på Rådmansgatan 9. Kom hit och drick glögg och minns detta fantastiska 2014 vi haft. Ta gärna med er vänner, kompisar, barn och familj.
 
Vi öppnar igen redan den 5 januari och då med samma schema som nu. Eventuellt förstärker vi verksamheten med ett fighter fit eller cross fit kom-i-form pass. Vi har också en ambition att få igång lunchträningar under året.
 
Året som gått har minst sagt varit spännande.
 
Strax innan sommaren slog vi upp portarna tillRådmansgatan 9. Då skapade vi också ett tydligare center med ett tydligare fokus på att våra kunder ska utvecklas fysiskt och mentalt genom högkvalitativ träning av kampkonst.
 
Vi är glada och stolta över vårt center och 2015 kommer vi att fortsätta utveckla våra lokaler. Vi är också stolta över en internationellt hög standard på alla tre kampstilarna vi erbjuder.
 
Vi lanserade också en helt ny hemsida som vi är glada över. Vi kommer fortsätta utveckla denna under 2015.
 
Vårt mål är just nu att få bra fart på Boxning och Escrima med bibehållen kvalitet på Wing Tsun. Vi vill ha ett stadigt antal utövare inom alla kampstilarna. Ju fler som skriver in sig desto större möjlighet i form av klasser och investeringar i lokalen kan vi erbjuda. Tipsa därför gärna era bekanta om oss. Om ni vill göra någon form av event för ert jobb eller bara göra en demo i kompiskretsen så prata gärna med oss.
 
Wing Tsun
Vi fortsätter erbjuda en unik möjlighet att utveckla ditt kampkunnande. Det är få Wing Tsun-skolor, även i ett internationellt perspektiv, som kan erbjuda möjligheten att åka till Hong Kong och träna. Dynamic har också två Sifus med 30 respektive 20 års erfarenhet av Wing Tsun, båda med internationell erfarenhet. Under året åkte också flera av våra elever till Hong Kung. Vår black shirt Andreas utmärkte sig genom att åka ner helt själv för att träna en vecka. En nämnvärd prestation är också David som tagit sin ”black shirt”.
 
Under året har Hong Kong Wing Tsun Association, HKWTA som vi är medlemmar i vuxit. HKWTA är idag verksamt i England, Holland och Tjeckien. Vi är också mycket glada över att Falköping och Sifu Björn Sandelin i Växjö är anslutna under egen flagg. Vi tycker det är bra med ett starkt Svenskt samarbete.
 
Boxningsträning
Med start på Rådmansgatan 9 började vi erbjuda boxning med riktigt hög kvalitet. vi smög igång med en dag i veckan för att under hösten byta våra paket. Nu kan du komma till oss för att enbart träna boxning. Vår top coach William Nguesseu har boxats på elitnivå och har en sm-final bakom sig. Han har även en gedigen coachutbildning. Under terminen har hans kvalitativa träning gett stort resultat för våra elever.  Vi fortsätter att erbjuda en teknisk boxning för dig som vill lära dig boxning på riktigt utan krav på att bli elit eller ha en proffskarriär.
 
Escrima
Escrima har haft en mycket god utveckling med nästan månatliga besök av Mäster Peter Olsson under hösten. Kvaliteten på den Escrima vi gör har höjts avsevärt och det pedagogiska upplägget är mer modernt. Även här siktar vi på att öka samarbetet. Dels vill vi få till poängtävlingar som gynnar systemet och gör att de elever som vill kan mäta sina färdigheter mot varandra. Detta ger även möjligheter för samarbeten och tävlingar mellan oss och andra system av Filipino Martial Arts.
 
Hoppas ni är lika förväntansfulla på att 2015 skall komma igång som vi är.
 
Laddda nu upp ordentligt med en riktigt god jul.

Vi ses på Rådmansgatan 9 under veckan, på julmys den 22/12 och framförallt hänger vi på låset hungriga på grymma presstationer 2015 den 5/1

Center för intelligent kampkonst

Posted by | Uncategorized | No Comments

Wing Tsun Kung Fu.
Wing Tsun – ett högteknologiskt självförsvar med ”touchscreen” funktion.
Ett kampsystem där din motståndares teknik blir din teknik. Ett system där vi tar tillvara våra naturliga reaktioner och reflexer för att besegra vår motståndare.

En vanlig Wing Tsun klass, fungerar/tränar enligt följande princip: vi arbetar med våra WT- former – basträning – så som slag, spark och fotarbete samt/i kombination med partnerövningar där eleverna tränar olika självförsvarsscenarier så att vi med hjälp av Wing Tsuns unika koncept kan hantera villken kampsituation som helst. En stor del av träningen i Wing Tsun tillängnar vi en unik träningsform som lär oss att reagera taktilt på motståndarens avsikter. I stället för att på visuell väg avgöra var motståndaren avser att attackera tränar vi upp möjligheten(förmågan/kunskapen) att ”känna” riktningen på angreppet i våra armar och på så vis genom våra inövade reaktioner kunna omdirigera kraften emot motståndaren själv.
wing Tsun är ett ”mjukt system” vilket dock inte ska förväxlas med att det är ett ”klent” sådant. Mjukt innebär endast att vi rör oss med motståndarens avsikter/rörelser och på så vis besegrar honom på(hans) eget grepp.
Alla våra klasser – vare sig det är WT, boxning eller Escrima – så tränar avancerade elever tillsammans med nybörjare, dock skiljer det sig åt beroende på vilka övningar eleven gör. Det som är praktiskt är att alla på detta sätt kan hjälpas åt och att sammanhållningen på centret därmed stärks.

Vi har fyra olika bas nivåer i WT som eleven arbetar sig upp genom samt 3 Tekniker nivåer och slutligen en Praktiker nivå:
1 )vit tröja (nybörjare, bas/rice level)
2 )grå tröja (mellannivå 1/arrow level)
3 )blå tröja (mellannivå 2/path level)
4 )svart tröja (avancerad/journey level).
1 ) TG nivån (utan märke/patch)
2 ) TG nivån (rött HKWTA märke/patch)
3 ) TG nivån (guld HKWTA märke/patch)
Praktiker/Mästare (breda röda streck på byxor och jacka samt guld HKWTA märke/patch)

Tiden det tar att avancera är naturligtvis individuell men man bruka säga att avancemanget blir så stort som ditt engagemang. Vi håller regelbundet helgseminarier i Wing Tsun under ledning av Sifu Patrik Gavelin.
Patrik Gavelin har varit aktiv inom Wing Tsun i över 30 år och det är i dag få som har hans epertise när det kommer till Wing Tsun Kung Fu i Sverige, man kan utan att ta i för mycket hävda att han är den som gjort det möjligt att Wing Tsun utövas i Sverige i dag. Men Patriks resa började inte med Wing Tsun, den började när han var tretton år först boxning och därefter med karate under den berömda karatetränaren Hiromi Zusuki. Patrik var flitig på tävlingar (kumite) och tog medaljer i flera mästerskap(såväl nationellt som internationellt. Men när han var 18 år och svartbälte slutade han med Karaten för att påbörja sin Wing Tsun resa och har sedan dess förkovrat sig i denna konst vilket resulterat i att han idag innehar mästarstatus Patrik har varit tvungen att resa mycket för att kunna lära sig Wing Tsun. Under 80 och 90 talet var det Tyskland som var centret för Wing Tsun i Europa. förkovrandet i Wing Tsun tog honom öven till USA. Under dom senaste åren: sedan 2007 har han väldigt ofta rest till Hong Kong för att få lära sig direkt från källan. Detta har lett till en fördjupning av Wing Tsun systemet för Patrik som i dag tillsammans med sin vän, elev och vapendragare Sifu Simon Zeeck undervisar ”autentisk Wing Tsun” på Dynamic Sthlm.
Varje måndag kl 19.00 kan man komma och prova på.(är du välkommen att prova på)

Boxning (the noble art of selfdeffence)
Boxning! Alla vet vad boxning är men alla kanske inte vet hur mycket skicklighet det ligger i att verkligen ”kunna” boxas. Boxnings träningen erbjuder: precision, timing, koordination, mindfullness, styrka och smidighet. Tonvikten på en boxningsklass liggeri en ”god workout” integrerad med slagträning på säck eller focusmittsar. Här övar vi upp tekniken i våra slag koordinerat med fotarbete och timing, så att slagen ska kunna generera optimal kraft utan att rucka på balansen. Alla vet att boxning inbegriper sparring, det är då viktigt att poängtera att det initieras med så kallad uppgifts sparring, villket innebär att innan man kan förväntas sparras ”fritt” behöver öva sig i detta med olika typer av sparringövningar . All sparring sker kontrollerat och under överinseende av en instruktör. Boxningsklasserna är utmärkta ”workout pass” för alla som vill kombinera bra fysisk träning med ett tekniskt element. Vår boxningstränare heter William Nguesssue och har många års erfarenhet av att undervisa i boxning och har själv tävlat på elitnivå under flera år.
Välkomna att prova på tis kl 18.00

Escrima (FMA filipina martial art)
Med en blick på verkligheten så är det inte svårt att inse att kunskaper i hur man hanterar vapen själv och hur man försvarar sig mot ett beväpnat angrepp kan vara praktiskt. Escrima har sitt ursprung på de Filipinska öarna där traditionen har hållits levande men framför allt har det Escriman fått sin renässans hos de Filipinska invandrarna i USA (Stockton). Till skillnad från många orientaliska kampstilar/system där det är brukligt att man lägger vapenträningen efter att man lärt sig det vapenlösa, dock inte i Escrima: här lär man först ut med vapen för att senare undervisas i det vapenlösa. Anledningen är nog helt enkelt att man först ser till att ha ett vapen till hands och som fas två – om nöden så kräver det, använder man sig av de vapenlösa kamp metoderna. I Escrima lär vi oss att använda det mesta som ett vapen, det skulle kunna vara tex. en mobil, en nyckelknippa eller hoprullad tidning. Detta möjliggörs genom att vi tränar med en eller två ca: 65 cm långa träpinnar. Denna träpinne kan representera allt ifrån en machete, kniv, svärd, stav eller som sagt, till och med en hoprullad tidning.
En elev lär sig först att hantera ett vapen för att sedan hantera dubbla vapen. Ett vapen innebär förutom en träpinne på ca: 65 cm, även en kniv, en så kallad så kallad palm-stick (en liten pinne stor som en handflata som används för angrepp och försvar) eller en machete. Efter detta börjar man lära sig dubbla vapen, som tex. två trä pinnar eller dubbla machetes machete och kniv etc. Nästa steg är sedan övergång till en rad olika vapen och tillhyggen tex lång stav, japanska Tonfan osv.
Vi håller regelbundet seminarier/workshops i Escrima med Chefstränaren Peter Olsson på vårt center. Peter Olsson har över 30 års efarenhet i Escrima och är den som tog Escriman till Sverige. .
Väkomna att prova måndagar kl 18.00

The standard Sifu Chris Collins interview: Hong Kong

Posted by | Uncategorized | No Comments

Wing Tsun is a fighting system that can be applied by any individual with a mind capable of learning and participating in a contact enviroment. Sifu Chris Collins has his own interpretation of the martial art – exploiting the realtionship between time and space.

Thanks to the late Hollywood actor Bruce Lee and a string of
movies about Kung Fu master Yip Man, Wing Chun has
become one of the best-known Chinese martial arts, attracting
people all over the world to learn it. Among them is Chris Collins, a
former United States marine. As of now, he has taught Wing Chun in
Hong Kong for 16 years, to hundreds of students from around the world.

Wing Chun in Hong Kong
“ITS structure is not on the physical prowess of the individual,” Collins
says. As a former boxer, wrestler, bouncer and US marine, he fi nds Wing
Chun quite different from many other fi ghting systems. “It is instead built
on a foundation of body mechanics, the dynamics of human anatomy,
and the science of movement.”
Wing Chun is a Chinese Kung Fu system, which began over 400 years
ago. According to legend, a former nun from a Shaolin temple created it.
It was further developed in the southern Chinese city of Foshan,
from which Yip Man brought Kung Fu all the way to Hong Kong and
then spread it to the world with the help of Leung Ting, Collins’
grandmaster.
In 1995, Collins met an old Chinese man practising a martial art in a
national park in California. A softness and calmness in the movements
that he had never seen before immediately caught his eye, and he asked
the old man what it was. He learned it was Wing Chun and soon became
fascinated by it. A few months later, with the permission of the Marine
Corps (USMC), he came to Hong Kong to learn from the real source of
Wing Chun.
After six months of searching in Hong Kong, he fi nally met his sifu,
Cheng Chuen-fun at Leung Ting’s Kung Fu centre in Yau Ma
Tei. “He is a very calm, extremely humble, very sincere person,” says
Collins admiringly.
“He teaches you calm. When you have contact with your opponent,
you don’t have to be hard. You move with them to divert the force.”
Collins continues, “My ultimate purpose was to bring back all those skills
to the US to formulate the martial art programme for the Marine Corps.” He
has stayed in Hong Kong for 18 years on and off. He is now a master level
Instructor. In 2011, he founded the Hong Kong Wing Tsun Association.

Philosophy and methodology
THERE are two different styles of Kung Fu: soft and hard. The latter
utilises a wide stance, but can be very rigid.
Wing Chun belongs to the soft category. “You are able to change, like
bamboo, bending yourself, but not breaking,” Collins explains.
To be soft, the motion of the arm relies on the pivot joints of the
elbows, wrists, shoulders, knees and hips.
When asked what is the most
important feature of the martial
art, Collins says directness.
“Wing Chun is straight ahead, and you have to deal
with every type of force, whether somebody is coming straight
to strike you, whether they are strong. Whatever the case may
be, we must deal with them.
“It is very direct and simple, but the simplicity is what makes it
so complex. You have to be so clear in your ability to understand and
apply what you are doing.”
The directness also comes from anticipation of the opponent. “I can
feel he wants to push me, feel he wants to draw his hand,” Collins says.
The anticipation creates time and space, which matters in a competition.
“If you are going to punch me and I don’t do anything, you have
time to travel that distance to punch me,” Collins explains. “You must
determine the action based on time, and then I can beat you early into your
space. If you have time, while I have no time, then you have all the space.”
To obtain such directness, Collins says the fi rst skill that a new learner
has to practise is “sticky hand”.
“It puts you in contact with your opponent; once you are in contact
with your opponent, then you can feel him change. You can feel how he
wants to strike you. It is not about ‘I have to overpower you’, but about ‘I
have to feel your energy’.”
For the people who want to understand Wing Chun well,
Collins says they should be open-minded, analytical and
very intelligent. These are the keys to succeeding in
learning Kung Fu.
For teenagers, he looks on Wing Chun as an
alternative to team sports. “The beauty of martial art
is that there is nobody to rescue you, and you have to
do it yourself.
“Everything you do is under a microscope,
because your sifu is watching you, to teach you how to
understand your body, learn patience, learn discipline,
and how to interact with people to show them respect.”